Wydarzenie charytatywne Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Rewal

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się corocznie, a tym razem miejsce jego realizacji zostało wyznaczone na tereny gminy Rewal. Konkretnie, wydarzenie to miało miejsce w Pobierowie, zlokalizowanym bezpośrednio przed budynkiem straży pożarnej – domem ochotniczych strażaków.

Co roku, komunikacja z mieszkańcami tej nadbałtyckiej gminy jest niezmiennie entuzjastyczna, a ich zaangażowanie nie słabnie. Ogromne zainteresowanie i aktywne wsparcie dla tego charytatywnego przedsięwzięcia ma swoje źródło zarówno w indywidualnych działaniach mieszkańców, jak i w wysokim stopniu zaangażowania różnorodnych organizacji oraz instytucji lokalnych.