Spotkanie Łukasza Czyrnego z Wicewojewodą Zachodniopomorskim – rozważania nt. przyszłości Powiatu Gryfickiego

Radny Powiatu Gryfickiego, pan Łukasz Czyrny, miał okazję spotkać się niedawno z ustanowionym I Wicewojewodą Zachodniopomorskim, panem Bartoszem Brożyńskim. Celem tego spotkania było omówienie kluczowych kwestii dotyczących powiatu gryfickiego.

Pan Brożyński, który urodził się oraz dorastał w Gryficach, nie kryje swojej głębokiej sympatii do tej lokalnej społeczności. Jego doskonała znajomość specyfiki regionu sprawia, że może on z powodzeniem pełnić rolę rzecznika interesów powiatu gryfickiego na szczeblu wojewódzkim w Szczecinie. Jako pierwszy zastępca wicewojewody, Brożyński będzie odpowiedzialny za sektory nieruchomości i infrastruktury.

Podczas spotkania, radny Czyrny przedstawił wicewojewodzie najważniejsze plany inwestycyjne regionu. Priorytetem jest modernizacja infrastruktury drogowej i sportowej. Pan Brożyński pozytywnie odniósł się do tych pomysłów, deklarując swoje wsparcie.

Można zauważyć, że Powiat Gryficki posiada silną reprezentację na szczeblach władzy wojewódzkiej i krajowej. Artur Łącki, radny naszego powiatu, został ponownie wybrany na posła Sejmu. Sławek Nitras, który jest zawsze gotowy do współpracy, objął stanowisko Ministra Sportu. Sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury został Arek Marchewka, a Dariusz Wieczorek ze Szczecina jest teraz Ministrem Nauki. Łukasz Czyrny podkreśla, że zna te osoby i jest przekonany o ich gotowości do wspierania spraw regionu gryfickiego.