Ranking zamożności samorządów: Gmina Rewal drugą najbogatszą gminą wiejską w Polsce?

Według rankingu przygotowanego przez „Wspólnotę”, pismo Samorządu Terytorialnego, gmina Rewal plasuje się na drugim miejscu na liście najzamożniejszych gmin wiejskich w kraju. Jest to niezmienny stan od ponad dziesięciu lat. W 2022 roku dochód na mieszkańca (per capita) w tej gminie wyniósł 17393,29 złotych, co jest wynikiem niższym jedynie od gminy Kleszczów w województwie łódzkim, gdzie zamożność per capita wynosiła 29425,54 złotych.

W globalnym ujęciu, powiat gryficki uplasował się na 64. pozycji w rankingu zamożności polskich powiatów. Dochód na osobę wyniósł tu w 2022 roku 1322,91 złotych. To oznacza spadek o 21 miejsc w porównaniu do poprzedniego roku. Wśród polskich powiatów najzamożniejszym jest człuchowski w województwie pomorskim.

Pod kątem miast powiatowych, Gryfice znalazły się na 87. miejscu na tle całego kraju, uzyskując kwotę 4310,60 złotych per capita. Pierwsze miejsce pod tym względem zajmuje Sopot.

W kategorii miasteczek Trzebiatów uplasował się na 41. miejscu, z wynikiem dochodu na mieszkańca wynoszącym 5896,93 złote w ubiegłym roku. Z kolei Płoty zajął 403. miejsce, z dochodem per capita wynoszącym 4162,78 złote.

Gdy spojrzeć na gminy wiejskie, to zauważyć można, iż gmina Karnice uplasowała się na 283. pozycji w rankingu, z zamożnością per capita wynoszącą 5037,19 złote w roku 2022. Jest to duży skok w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy to była ona na 854. miejscu. Podobną tendencję wzrostową można zaobserwować w gminie Brojce – z 929. miejsca w roku 2021 awansowała na pozycję 461., osiągając dochód na osobę na poziomie 4794,91 złotych.