Organizacja charytatywnej biesiady w Rogozinie na rzecz małej Diany Mierzwy

Dnia dzisiejszego w miejscowości Rogozina, będącej częścią gminy Trzebiatów, miało miejsce uroczyste wydarzenie o charakterze charytatywnym – biesiada na rzecz Diany. Głównym celem tego zgromadzenia było zebranie środków dla małej Diany Mierzwy, która zmaga się z trudną chorobą jaką jest zespół Downa.

Zespół ten, jak wiadomo, przyczynia się do wielu komplikacji w normalnym funkcjonowaniu organizmu, co dodatkowo wiąże się z ryzykiem rozwinięcia innych powiązanych schorzeń. Przykładem może być sytuacja Diany, która cierpi na wadę serca. Operacja tejże wady została przeprowadzona już w czwartym miesiącu jej życia w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Zbierane podczas dzisiejszej biesiady fundusze zostaną bezpośrednio przekazane na leczenie dziewczynki.

Inicjatywę zorganizowania tego charytatywnego wydarzenia początkowo planowano zrealizować w Sadlnie, jednak ze względu na fakt, iż Diana jest rezydentką Rogoziny, zarówno Sołectwo Sadlno, jak i Sołectwo Rogozina, zdecydowały o przeprowadzeniu tej biesiady w jej miejscu zamieszkania. Tadeusz Wojtkiewicz, sołtys Sołectwa Sadlno, podkreśla rolę współpracy obu Sołectw w organizacji tego wydarzenia.

Współudział w realizacji pomysłu na biesiadę charytatywną z radością potwierdza również Violetta Hryniewicz, sołtys sołectwa Rogozina. Dodatkowo, Tadeusz Wojtkiewicz wyraża swoją wdzięczność dla wielu sponsorów oraz lokalnej społeczności, które przyczyniły się do zorganizowania tego wydarzenia.

Sołtys podkreśla: „Udało nam się zaprosić wielu gości i zaangażować lokalną społeczność. Jestem im niezmiernie wdzięczny. Również dziękuję sponsorom, których zgromadziło się aż 49. To wszystko pokazuje jak wielkie serce ludzie mają dla tej małej dziewczynki”.