Wójt Gminy Rewal otrzymuje wotum zaufania i absolutorium za realizację budżetu za rok 2023

Podczas posiedzenia Rady Gminy Rewal, które miało miejsce 27 czerwca 2024 roku, wyrażono pozytywną opinię na temat raportu dotyczącego sytuacji Gminy Rewal. Wójt Gminy Rewal, Konstanty Tomasz Oświęcimski, został uznany za godnego zaufania przez Radę i otrzymał absolutorium za prawidłowe wykonanie budżetu gminy za rok 2023.

Radni zatwierdzili również sprawozdanie finansowe, które było częścią raportu o wykonaniu budżetu Gminy Rewal za rok 2023. Wójt Oświęcimski wyraził wdzięczność dla wszystkich osób, których wkład przyczynił się do uzyskania pozytywnego werdyktu Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu. Dziękował radnym, pracownikom urzędu gminy oraz kierownikom podległych jednostek. Wyrazy uznania skierował także do Prezesów i personelu gminnych spółek.

Przy tej okazji radni serdecznie pogratulowali Wójtowi Oświęcimskiemu oraz Skarbnik Gminy, Pani Beacie Żole, udanej realizacji budżetu. Wyrazili nadzieję na kontynuację sukcesów i dalszy rozwój Gminy Rewal w nadchodzących latach.