Gmina Rewal zyska nowe drogi dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

13 maja to symboliczna data dla Gminy Rewal, gdyż Wójt Konstanty Tomasz Oświęcimski razem z Bartoszem Brożyńskim – Wicewojewodą, podpisali umowę w sprawie dofinansowania inwestycji drogowych. Pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wsparcie wynosi aż 2 546 078,40 zł. Środki te będą przeznaczone na prace związane z realizacją projektu pod nazwą „Budowa dróg gminnych: ul. Modrzewiowej, ul. Szczęśliwej, ul. Słowackiego, ul. Akacjowej i ul. Bukowej, w m. Rewal, gmina Rewal – ETAP I”.

Obowiązki wykonawcy robót powierzono firmie KRISTONE Krystian Suda. Zgodnie z warunkami zawartej umowy, wszystkie prace mają zostać zakończone do lipca 2025 roku.

W ramach tego ambitnego zadania przewiduje się gruntowną przebudowę jezdni, modernizację oraz budowę nowych zjazdów, tworzenie chodników czy budowę miejsc parkingowych w formie zatok. Dodatkowo, inwestycja obejmuje także montaż linii oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego. Prace budowlane mogą już ruszyć, jako że plac budowy został oficjalnie przekazany Wykonawcy.

Podczas ceremonii podpisania umowy obecni byli także Skarbnik Gminy – Beata Żoły, Kierownik Referatu Inwestycji – Edyta Sobolak oraz Sołtys Rewala – Dominika Winiarska-Chodziutko.