Uroczystość w hołdzie kombatantowi z Trzebiatowa – przywrócenie pamięci o Stanisławie Wasilewskim

Nadchodząca sobota, dokładnie o godzinie 12:00, na terenie Cmentarza Komunalnego w Trzebiatowie, zaświadczy o wydarzeniu mającym na celu przywrócenie pamięci o kombatancie 3 Batalionu Strzelców Karpackich – ś.p. st. strz. Stanisławie Wasilewskim. W trakcie uroczystości, na grobie zmarłego weterana zostanie zamontowana specjalna tabliczka ze znaczącym napisem „grób weterana”.

Stanisław Wasilewski zasłużył się dla swojego kraju jako żołnierz Wojska Polskiego, konkretnie 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Jego służba obejmowała również udział w 2 Korpusie Polskim na Zachodzie oraz 3 Batalionie Strzelców Karpackich. Swoje odwagi i determinacji udowodnił podczas bitwy pod Monte Cassino, a także angażując się w kampanii adriatyckiej oraz pod Ankoną. Aktywnie uczestniczył również w operacjach wojskowych nad rzeką Senio i w Bolonii. Teraz, jego grób został oficjalnie zarejestrowany w ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, upamiętniając jego zasługi dla kraju.