Wielki sukces gminy Rewal: unowocześnienie drogi gminnej w Pobierowie otrzymało dofinansowanie

Wójt Gminy Rewal, Konstanty Tomasz Oświęcimski, z radością ogłosił wiadomość, że ich starania o środki finansowe na modernizację infrastruktury drogowej zaowocowały pozytywnym wynikiem. Jak poinformował, 2 października opublikowane zostały rezultaty naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z radością można stwierdzić, że wniosek finansowy przedłożony przez Gminę Rewal zdobył miejsce na prestiżowej liście rankingowej.

Dotyczy to szczególnie projektu o nazwie „Przebudowa drogi gminnej – ul. Wojska Polskiego w miejscowości Pobierowo, gm. Rewal”. Projekt ten został uhonorowany dofinansowaniem w imponującej kwocie 4 241 150,46 zł. Według planów wartość całkowita tego ambitnego zadania wyniesie 8 482 300,92 zł.

Projekt przewiduje gruntowną modernizację jezdni wraz z istniejącymi skrzyżowaniami i zjazdami. Planowana jest także budowa ścieżki dla pieszych i rowerzystów oraz chodników. W ramach tego zadania zaplanowano także instalację oświetlenia drogowego i systemu kanalizacji deszczowej. Zgodnie z harmonogramem, prace mają rozpocząć się w 2024 roku i zakończyć w 2025 roku.