Spotkanie autorskie z twórcami "Rocznika Kołobrzeskiego" w Bibliotece Publicznej im. Galla Anonima

W murach Biblioteki Publicznej noszącej imię Galla Anonima miało miejsce spotkanie autorskie z twórcami pierwszego tomu „Rocznika Kołobrzeskiego”. Mimo iż jest to czwarta odsłona tej publikacji, wcześniej prezentowała się ona jako czasopismo. Od bieżącego roku, „Rocznik Kołobrzeski” ukazuje się w formie książkowej. Nad całością projektu czuwał Edward Stępień, który poświęcił tomowi sporo swojego czasu i wysiłku. Razem z Karoliną Kowalczuk odpowiedzialnymi za skład publikacji są osoby prywatne i sponsorzy, którzy wsparli ten projekt.

Podczas owego spotkania, podkreślano unikalność sytuacji, w której w Kołobrzegu działa grupa ludzi angażująca się we współpracę mimo obecności w innych miastach: Koszalinie, Słupsku oraz Szczecinie. Ci ludzie znajdują czas, aby tworzyć oryginalne artykuły dotyczące historii lub ogólnej tematyki kołobrzeskiej. Za ich wkład i zaangażowanie podziękowała Ilona Grędas-Wójtowicz, zastępca prezydenta ds. społecznych. Dr Mariusz Miedziński omówił możliwości rozwoju Kołobrzegu, wśród których wymienił także starania o miano Europejskiej Stolicy Kultury. Na zakończenie spotkania, czytelnikom wręczono bezpłatne egzemplarze rocznika.

Publikacja jest dostępna dla wszystkich chętnych w dwóch kołobrzeskich księgarniach: jednej zlokalizowanej przy ulicy Ratuszowej i drugiej przy ulicy Giełdowej. Cena książki wynosi około 30 złotych.