Polityka podatkowa Gminy Konstanty zapewniająca uszczelnienie lokalnego systemu podatkowego

Pod kierownictwem wójta Gminy Konstanty, Tomasza Oświęcimskiego, radni gminni skupiają się na polityce podatkowej, której fundamentem jest uszczelnianie lokalnego systemu podatkowego. Mechanizm ten oparty jest na regularnej weryfikacji podstaw, które podlegają opodatkowaniu oraz na aktualizacji listy nowo zarejestrowanych podatników. Dzięki podjętym działaniom udało się utrzymać stawki podatku od nieruchomości na niezmienionym poziomie tzn. na takim jaki obowiązywał w roku 2018.

Jest to znaczące ze względu na fakt, iż koszty utrzymania gospodarstw domowych czy prowadzenia działalności gospodarczej stale rosną. Działania te dają gwarancję bezpieczeństwa oraz stabilizacji finansowej dla mieszkańców gminy.

Dodatkowo należy zauważyć, że Przedsiębiorcy mają prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwały nr LXXVI/512/24 Rady Gminy Rewal, którą przyjęto 29 lutego 2024 roku. Czyli tzw. pomoc de minimis jest dostępna dla przedsiębiorców, jednak termin składania niezbędnych dokumentów upływa 31 marca 2024 roku.

Pragniemy przypomnieć, że zbliża się termin opłacenia pierwszej raty podatku od nieruchomości – 15 marca. Apelujemy o dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie.

Dla porównania, podajemy zestawienie stawek podatków od nieruchomości, które obowiązują w sąsiednich gminach nadmorskich.