Nowożytna moneta z czasów Gryfitów odkryta podczas przebudowy ulicy w Kamieniu Pomorskim

Niecodzienny zabytek historyczny odnaleziono w trakcie robót budowlanych w Kamieniu Pomorskim. Przebudowa ulicy Okrzei, która jest w toku, przyniosła niezwykłe odkrycie – nowożytną monetę, którą nazwano „szerf”. To drobna miedziana moneta, która została wybita na Pomorzu podczas panowania Gryfitów.

Monetę zidentyfikował Damian Tomczyk, członek Stowarzyszenia Świętej Korduli. Została ona znaleziona w wykopie wykonanym podczas prac związanych z budową nowej drogi na ulicy Okrzei.

Grzegorz Kurka, dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, opisuje znalezisko. Na rewersie monety umieszczony jest gryf w koronie, kroczący w lewo. Pomiędzy łapami tej myślącej postaci widnieją cyfry 9 i 1 – sugerujące datę 1591 roku. Niestety, awers monety jest nieczytelny. Jedyną widoczną literą jest „I”, choć pierwotnie były tam umieszczone litery tworzące skrót tytularny księcia, rozłożony na trzy wersy: I(OHANN) / F(RIEDRICH)/ H(ERZOG)/ Z(U) / S(TETTIN) / P0(MMERN).