Przystąpili do egzaminów maturalnych: Wielki dzień dla 495 maturzystów z powiatu kołobrzeskiego

Rozpoczęcie egzaminów maturalnych w powiecie kołobrzeskim nastąpiło dokładnie o 9 rano, początkiem była próba sił z językiem polskim na poziomie podstawowym. W gronie maturzystów, którzy postanowili przystąpić do tego wyzwania w pięciu placówkach edukacyjnych na poziomie ponadpodstawowym, znalazło się 495 absolwentów szkolnictwa średniego, z czego 264 to absolwenci liceów a 231 techników. Dodatkowo, 96 uczniów decydowało się powtórzyć próbę zdania egzaminu z poprzednich lat.

Forma egzaminu obejmuje zarówno przedmioty obowiązkowe jak i te dodatkowe, a sam egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna – obejmująca język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – przebiegać będzie od 7 do 24 maja. Część ustna, która skupia się na języku polskim i języku obcym nowożytnym, odbędzie się w dniach od 11 do 25 maja.

Każdy z maturzystów musi przystąpić do pisemnej części egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, chociaż wyniki tych egzaminów nie mają wpływu na ostateczne zdanie matury. Jeżeli którykolwiek z maturzystów, z powodu stanu zdrowia lub innych nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie w stanie przystąpić do egzaminu w maju, będzie miał możliwość podjęcia próby zdania go w ciągu dodatkowego terminu od 3 do 17 czerwca. Termin poprawkowy jest wyznaczony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) na 20 sierpnia dla części pisemnej i 21 sierpnia dla części ustnej.

Ogólnopolskie wyniki tegorocznej matury zostaną oficjalnie ogłoszone 9 lipca. Tego dnia, okręgowe komisje egzaminacyjne dostarczą szkołom świadectwa oraz informacje o wynikach egzaminów. Ostateczne wyniki, uwzględniające egzaminy poprawkowe, zostaną ogłoszone 10 września według komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

495 osób z powiatu kołobrzeskiego postanowiło podjąć się tego wyzwania w pięciu szkołach. W tym roku, abiturienci musieli przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Każda osoba, która decyduje się na zdanie matury, musi także przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Aby uznać maturę za zdobytą, kandydat musi uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego nie wpływa na otrzymanie świadectwa maturalnego (nie ma tutaj minimalnej liczby punktów umożliwiającej zaliczenie), ale jest brany pod uwagę podczas procesu rekrutacji na studia.