Konstanty Oświęcimski, Wójt Gminy Rewal, nagrodził nauczycieli w Dniu Edukacji Narodowej

12.10.2023r., z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, miało miejsce wyjątkowe spotkanie. Konstanty Oświęcimski, pełniący funkcję Wójta Gminy Rewal, w towarzystwie Skarbnik, Pani Beaty Żoły, dokonał wręczenia nagród dla wybranych nauczycieli i dyrektorów szkół zlokalizowanych na terenie gminy Rewal.

Nagrody otrzymali następujący pedagodzy: Jolanta Tomczuk-Zając, Jarosław Górniak, Krzysztof Cepek, Ewa Łozdowska, Jolanta Domańska, Edyta Skraburska, Katarzyna Pietrzak, Marcin Smoczyk, Monika Sianoszek oraz Robert Bresler.

Oprócz wręczenia nagród, Wójt skierował do laureatów serdeczne podziękowania. Wyraził swoją wdzięczność za poświęcony trud i zaangażowanie w proces wychowania młodego pokolenia. Ten gest wartościowania pracy pedagogicznej dotyczył wszystkich pracowników oświaty z terenu gminy Rewal.

Niespodzianką dnia było obecność gościa specjalnego, posła Artura Łąckiego. Jest on dobrze znanym i niezmiennie wspierającym gminę Rewal politykiem. Także on dołączył do składanych życzeń nauczycielom.