Będzie nowy dworzec w Niechorzu i odrestaurowany parowóz. Gmina Rewal podpisała już umowy!

To już pewne – Niechorze czeka gruntowna przebudowa dworca kolei wąskotorowej oraz remont zabytkowego parowozu Px 48. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku!

Z początkiem czerwca gmina Rewal podpisała umowę z wybranym podczas procedury przetargowej wykonawcą przebudowy dworca kolei wąskotorowej w Niechorzu. Dotychczasowa budowla nie tylko nie stanowi wizytówki tego miejsca, ale może też stanowić zagrożenie dla podróżnych.

Co ważne, zamówienie to będzie zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Dzięki temu powstanie dwukondygnacyjny budynek dworcowy z wiatą przystankową i szklanym łącznikiem. Prowadzić będzie on do historycznej części, gdzie powstanie muzeum kolejki wąskotorowej.

Nowa część z kolei będzie miała nie tylko więcej kas biletowych, ale i poczekalnię, punkt informacji turystycznej, toalety i stanowisko na potrzeby komunikacji samochodowej. Blisko dworca ma również zostać zrealizowany projekt dotyczący zintegrowanego systemu przesiadkowego.